Fördjupade tankar och idéer omkring näringsliv och utveckling.

 

Att verka för ”politisk frid” är en av grundsättningarna för att företagare, lokala såväl som utsocknes, ska våga satsa i kommunen, men faktiskt även banker och finansiärer. Det betyder inte att konsensus måste råda eller att konflikter ska undvikas, utan att det politiska klimatet byggs på respektfull och saklig dialog, oavsett olika ståndpunkter. Det är partipolitiskt intrigerande, personpolitik och maktspel som måste lämnas därhän. Företagare måste känna tillit i ögonblicket och över mer än en mandatperiod. Det finns inga reklamkampanjer i världen som kan uppväga omvärldens föreställning kring en kommun som tänker kortsiktigt och inte är politiskt stabil eller fylls av partipolitiskt gnabb. Alla företagare måste bemötas och behandlas med samma entusiasm och en genuin välvilja av alla berörda instanser och kommunen i sig. Trygghet för företag ger trygghet för medborgare och vice versa. Politisk frid är grundförutsättningen för en positiv mediabild som i sin tur påverkar människors och företags vilja till att flytta till kommunen.

 

Fantasi, galna idéer och okonventionella lösningar måste beredas större utrymme. Goda idéer får inte heller falla på en inpyrd inlandspessimism bland banker och kreditgivare. Bristen på risk-kapital får inte odla kulturen kring att utsocknes riskkapitalister eller exploatörer är de enda som kan rädda Vilhelmina. Nya vägar och metoder måste prövas, även i samverkan med region-förbund och länsstyrelsen. Kapitalförsörjning och riskkapital är främsta hämskon för företagandet i Norrlands inland. Finansieringsfrågor är något som kommunen kan utreda och verka positivt för i samverkan, på alla politiska nivåer, gentemot såväl myndigheter som statliga verk, synnerligen mot tillväxtverket. Politiskt Alternativ kommer driva frågor och skapa opinon på region- och riksnivå när vi finner det vara nödvändigt.

 

Verka för att skapa fler attraktiva och nya gymnasieprogram. Entreprenörskap. Energiteknik. Informationsteknologiinriktning. Snickeri, Hantverk, Konsthantverk, Designinriktning i samarbete med Designhögskolan i Umeå. I riktning mot att utveckla eftergymnasiala utbildningar.

 

Utreda elevboende och finna en trygg och ekonomisk lösning för detta omgående.

 

I samarbete med högskolor/universitet löpa linan ut och utveckla Lärcentrum/AkademiNorr med inte bara distansutbildningar utan ett minicampus, ett verkligt annex till universiteten. Lärcentrum måste sätta ”Akademi Norr” överst på taket för att tala om sin verkliga status. Därtill knyta ihop detta med Södra Lapplands forskningsenhet. Det finns många utbildningar som går att arrangera redan idag, men särskilda inriktningar på IT och Design/träförädling är givna för framtiden. Distansutbildningar är nödlösningen, men det självklara målet är högkvalitativ högskoleutbildning på plats, i klass och nivå med universitet.

 

Verka för ett innovations och företagarhus, i samverkan med Företagscentrum, ALMI, och Tillväxtverket m.fl.. Där företagare, vedbodprofiler, innovatörer och hobbyfolk m.fl. kan umgås och arbeta otvunget mot nya mål och höjder i en stödjande och utvecklande miljö, där t.ex. produktutveckling och prototyptillverkning är självklara inslag. Det här kan även ligga vägg i vägg med Cornelia, vars resurser och maskinpark man dels kan ta i anspråk och dels skapa ett utvecklande ömsesidigt samarbete med.

 

Verka för skapandet av ett forskningscentrum beläget mellan Storuman och Vilhelmina, utvecklande framtidens rena kärnkraft bortom uranberoende och kärnvapen. Varför inte en toriumprovreaktor (Norge har de största tillgångarna i världen) som en vacker dag kan göra att vattenkraftsuttaget kan minskas med exempelvis 80% och främst användas till reglerkraft. En anläggning som byggs i utmarkerna, men längs med järnvägen, där hundratals anställda blir verklighet, ett lyft för hela bygden.

 

 

 

 

 

 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

     Webmaster: Marcus Danielsson.