Huvudpunkter viktiga att uppfylla för skolan


  • Alla inköpsstopp måste hävas. Läromedel och pedagogisk utrustning för skolverksamheten skall ses över och kompletteras efter behov.

  • Lärares fortbildning och förutsättningar för utvecklande arbete måste ges ökade resurser.

  • Parallellt vill vi stödja läxläsningsverksamheten efter skoltid, med tonvikt på att man skapar en större kontinuitet i stödpersonerna vilka med fördel kan vara lärare. Det är svårt att få en stabil kontinuerlig stödresurs som ställer upp ideellt, mellan t.ex. 15.00-16.00. Vi tror på kontinuitet som bygger relationer är bästa stöd, och ger trygghet för eleverna. Vilket vi främst vill sätta professionella pedagogiska resurser till.

 

 

Skolhälsovård

Då skolpsykologen för tiden delas mellan tre kommuner, kan det vara svårt med en utvidgning av tiden som vigs åt Vilhelmina kommuns elever. Resursförstärkningar behövs, vi föreslår att skolsköterska eller skolkurator förstärks med en halvtidstjänst under 2011 om psykologtjänsten ej kan utökas.


Fritidsgården

Successivt har fritidsgården fått indragningar av tjänster och har idag helgöppet varannan helg. Vi anser en resursförstärkning vara nödvändig för att skapa full kontinuitet och en fast trygg plats i tillvaron som alltid går att vända sig till, alla fredagar och lördagar. En ¼- till ½-tidstjänst bör tillföras verksamheten.


 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

      

 

 

    

     Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

     Webmaster: Marcus Danielsson.