Tätorten

  • Vi vill verka för att den museala verksamheten får en tydligare regional koppling.

Vilhelmina har goda förutsättningar att bli en bas i inlandet för både nybyggarhistoria och samisk historia. Genom en högre status som semi-regionalt museum (jmf Lycksele Skogsmuseum) utökas samarbetet med Västerbottens museum och Landstinget varvid en ansvars- och kostnadsdelning kan bidra till en stärkt och mer självständig verksamhet som kan fungera året runt och även inrymma både ett större urval från de egna samlingarna samt vandringsutställningar.

 Regionala projektmedel kan även tilldelas på så vis genom ett flerpartssamarbete,

ombyggnad övre våningsplan av Tingshuset till ny museiavdelning. Hembygdsmuseet i kyrkstaden kvarstår och kompletterar. Fler och större utställningslokaler skapar utbytbarhet varje månad/säsong och skapar skäl till återvändande och att alltid stanna till.

 

 

  • En levande kyrkstad.

Använd fler av kyrkstadens och Storgatans lokaler till hantverk, konst och ateljéer, där innehavarna ges möjlighet att bo och verka.

Inrätta stipendium för veckovistelser för konstnärer/hantverkare i denna miljö, vilket avslutas med vernissage och en utställning av stipendiatens tidigare produktion.

Vis - och berättaraftnar, teater och musikföreställningar är ett självklart komplement i detta som måste återupprättas och stödjas, stadsvandringar likaså.

Återupprätta en gammeldags lanthandel och utveckla konceptet mot självfinansiering.Skapa en tydligare länk till kyrkberget och samevistet där.  • Inlandsbanan 100 år 2018 – ett levande järnvägsområde med historiens vingslag

Ett projekt som bör vara färdigställt 2014 inför Umeås kulturhuvudstadsår, för att dra nytta av uppmärksamheten som kommer riktas mot hela länet och inte minst Vilhelmina. Fokus på den samiska kulturen, kommer obönhörligt rikta blicken mot fjälldalarna.

Upprustningsprojekt där kommunen och fastighetsägare gemensamt restaurerar järnvägsområdet ända ner till Gubbselefors. Samverkan mellan kommun, fastighetsägare och Länsstyrelse, Landsting, Region Västerbotten. Projekt kring vandringsleder/strövområden i närheten och kring Vojmån kan samtidigt initieras och förverkligas. Museer, utställningslokaler, café och butiker.

Utveckla samarbetet med Ånglokets vänner i Storuman. Få till stånd ett järnvägsmuseum med lok och vagnar i Vilhelmina, som föreningsverksamhet förhoppningsvis kan driva, för att på sikt skapa ett eget tågset med lokomotiv.


  • Äventyrsbad i Vilhelmina

Verka för att en bra lösning kan skapas gemensamt mellan företag och kommunen, där man gemensamt söker projektmedel för ett tillväxtprojekt med bidrag från regionala strukturfonder.


  • Biogastillverkningsanläggning Vilhelmina

Minska beroendet av bensin och etanol, utnyttja avfall och restmaterial i flera kommuner. Vi vill verka för utreda möjligheterna till en biogasanläggning omgående.

 

  • Nödvändiga Revisioner

      Riksbyggen och fastighetsunderhåll, samt ISS städningen.

      VIBO, utreda återgång till drift i förvaltningsform.

        Totalrevision av kommunens ekonomistyrning. Av kvalificerade kommunrevisionsbyråer.  

 (kan innebära att controllertjänsten blir onödig).


 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Ansvarig utgivare: Bo-Lennart Danielsson.

     Webmaster: Marcus Danielsson.